Okategoriserade

Säkerhetspolitiska visioner inför Riksdagsvalet 2018

Jag har inför Riksdagsvalet 2018 gjort en undersökning av partiernas syn på svensk säkerhetspolitik. Undersökningen har varit av en mer ideologisk och visionär karaktär, tillskillnad från många andra säkerhetspolitiska utfrågningar där frågor inriktade på materiel, personalförsörjning, och ekonomi varit mer i fokus. Dessa frågor är givetvis väldigt viktiga, men de är i sin tur beroende av partiernas ideologi och visioner. Ett pacifistiskt parti kommer givetvis satsa mindre på militärt försvar än ett mer militaristiskt, och så vidare. Personligen tycker jag även att ideologi och visioner har varit frånvarande i den politiska debatten överlag, och gör här ett försök att påverka debatten i den riktningen.Bildresultat för Val

Frågorna har varit indelade i tre ämnen; inledningsvis mer övergripande om synen på säkerhet för att därefter delas upp på den klassiska säkerhetspolitikens två ben; utrikespolitik och försvarspolitik. I det sistnämnda har jag även inkluderat krisberedskap och civilförsvar.

Jag har via e-post kontaktat samtliga 8 riksdagspartier (Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, samt Miljöpartiet). Jag har även inkluderat de två största partierna utanför riksdagen (sett till 2014:s valresultat) – Feministiskt initiativ (FI) samt Piratpartiet (PP). Det finns givetvis många partier utan riksdagsmandat som hade varit intressanta att tillfråga, men jag var tvungen att dra gränsen någonstans. Riksdagspartiernas deltagande motiveras utifrån det faktum att de idag sitter i Riksdagen och aktivt påverkar Sveriges politik. FI och PP är de två största partierna utanför Riksdagen – sett till 2014 års valresultat – och har således störst chanser att få riksdagsmandat. FI har även mandat i Europaparlamentet samt i flera kommuner och landsting.[1]

Jag kommer aktivt att publicera svaren oredigerade här på bloggen, med en kort avslutande analys/kommentar. I skrivande stund har samtliga partier förutom Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ, och Piratpartiet svarat på frågor.

FI skickade en länk till sitt partiprogram samt en länk med information om mänsklig säkerhet.

SD skickade ett standardsvar med deras åsikter i de frågor de uppfattar som de viktigaste, där försvaret var märkbart frånvarande.

Socialdemokraterna skickade ett standardsvar om deras syn på NATO. Deras frånvaro av svar kan bara beklagas då S är Sveriges största parti och ett av de två partier som med största sannolikhet kommer bli regeringsbärande under nästa år. Deras generella betydelse för svensk politik kan inte heller underskattas.

Piratpartiet har i skrivande stund ej svarat på undersökningen överhuvudtaget.

Om partierna svarar innan valet kommer deras svar givetvis att presenteras under samma premisser som övriga partier.

Svaren publiceras utifrån principen om ”först till kvarn”. Nedan postas länkar till respektive partis svar på undersökningen:

 

 

Jag skickade ut frågorna till partiernas centrala epost (dvs den som stod på respektive partis hemsidor), således har partierna själva valt ut vem som ska representera dem utåt och svara på frågorna. Ytterst är det givetvis den svarande själv som ansvarar för svaren, och bloggen tar inget ansvar för felaktigheter i svaren. Bloggen tar inte heller ansvar för de åsikter som yttrats i svaren.

 

Frågorna som skickades lyder som följer:

 • Säkerhet
 1. Hur ser ert parti på säkerhetsbegreppet? För vem/vad är säkerheten (dvs statlig kontra mänsklig säkerhet)?
 2. Vilka är i era ögon de stora säkerhetsutmaningarna för Sverige såväl i närtid som mer långsiktigt?

 

 • Utrikespolitik
 1. Vilken roll anser ni att Sverige ska spela i världen under de kommande åren?
 2. Hur vill ni utveckla Sveriges utrikes relationer under de kommande åren? Vilka länder ser ni som viktigast för Sverige att bibehålla/utveckla goda relationer med, och varför?
 3. Hur ser ni på svenskt samarbete med NATO? Bör detta utvecklas eller avvecklas? Bör Sverige söka medlemskap i NATO? Varför/varför inte?
 4. Hur ser ni på säkerhetssamarbetet inom EU? Hur ska Sverige förhålla sig till ett utökat militärt samarbete inom EU? Varför/varför inte?
 5. Vad är ert partis ståndpunkt gentemot FN? Hur ska Sveriges roll inom FN utvecklas under de kommande åren?
 6. Vad är er uppfattning om svenskt internationellt bistånd? Vad ska målet och syftet med det vara?

 

 • Försvarspolitik
 1. Anser ni att Sverige bör ha ett militärt försvar? Varför/inte?
 2. Hur ser ni att det svenska försvaret (civilt och militärt) ska användas och vad bör dess syfte vara?
 3. Hur vill ni utveckla det svenska försvaret och krisberedskapen under de kommande åren?
 4. Vilka delar av det svenska totalförsvaret vill ni prioritera under de kommande fyra åren och vilka delar vill ni nedprioritera? Varför?
 5. Ska Sverige kunna försvaras på egen hand eller ska detta ske tillsammans med andra? Vilka? Varför?

 

Slutligen: Finns det något övrigt ni vill betona i er säkerhetspolitik som ni vill framföra?
Tack för er tid!

 


[1] https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html

Standard

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s